Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • Vize školy: Rozvíjet motto školy „Od hraní k vědění“ soustavným podnětným působením na děti od předškolního věku až po nejstarší žáky a vychovat zodpovědného, sebevědomého jedince schopného týmové hry a schopného obstát v rychle měnícím se světě.
  • V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
  • Škola má v 9 ročnících 11 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 267 žáků.
  • Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.

Provoz školy a organizace výuky

6:15 začátek ranní družiny
7:15 otevření školy
7:35 začátek vyučování
9:15 - 9:35 hlavní přestávka
11:15 konec vyučování po 4. hod.
12:10 konec vyučování po 5. hod.
13:05 konec vyučování po 6. hod.
14:40 konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň
16:45 konec odpolední družiny
  • ŠVP odpovídá RVP 2021
  • škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
  • každá učebna je vybavena interaktivní technikou
  • na škole je vyučován anglický a německý jazyk s navýšeným počtem hodin
  • ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal

Pedagogičtí pracovníci školy:

E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz

ředitel školy Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
zástupkyně ředitele pro 1. st. Mgr. Eva Beranová
zástupkyně ředitele pro 2. st. Ing. Bc. Jana Nopová
výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Fenclová
preventista soc.-patolog. jevů Mgr. Hedvika Habadová
1. tř. (1.A) Mgr. Eva Beranová
1. tř. (1.B) Mgr. Marcela Ederová
2.A Mgr. Zuzana Fenclová
3. tř. (3.A) Mgr. Petra Boylu
3. tř. (3.B) Mgr. Alena Procházková
4. tř. Mgr. Hedvika Habadová
5. tř. Mgr. Ladislava Košková
6. tř. Mgr. Lenka Marhanová
7. tř. Mgr. Jan Šelepa
8. tř. Mgr. Petra Hrnčířová
9. tř. Ing. Bc. Jana Nopová
bez třídnictví Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová 
bez třídnictví Mgr. Veronika Nevřelová
bez třídnictví Ing. Barbora Votoupalová (rod. dov.)
bez třídnictví Viktorie Surmová
bez třídnictví Mgr. Pavla Havrlantová (rod. dov.)
bez třídnictví Mgr. Josef Šimůnek
bez třídnictví Mgr. Eliška Dostálová
bez třídnictví Bc. Alena Jägerová
bez třídnictví Adéla Hložková
asistent pedagoga (1.A) Lenka Misíková
asistent pedagoga (2.A) Renata Matalová
asistent pedagoga (3.A) Eva Burianová
asistent pedagoga (3.B) Adéla Navrátilová
asistent pedagoga (4.A) Lenka Jehlíková
asistent pedagoga (5.A) Monika Šimonková
asistent pedagoga (6.A) Olga Lázóková, DiS.
asistent pedagoga (7.A) Monika Bruthansová
asistent pedagoga (8.A) Gabriela Táborská
asistent pedagoga (9.A) Dominika Donini

 

 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce