Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
  • Škola má v 9 ročnících 10 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 250 žáků.
  • Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.

Provoz školy a organizace výuky

7:35 začátek vyučování
9:15 - 9:35 hlavní přestávka
11:15 konec dopoledního vyučování pro 1. stupeň
12:10 konec dopoledního vyučování pro 2. stupeň
13:55 konec odpoledního vyučování pro 1. stupeň
14:40 konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň
  • ŠVP odpovídá RVP 2021
  • škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
  • každá učebna je vybavena AV technikou
  • na škole je vyučován anglický a německý jazyk s navýšeným počtem hodin
  • ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal

Pedagogičtí pracovníci školy:

E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz

ředitel školy Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
vedoucí učitelka 1. st. Mgr. Eva Beranová
výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Fenclová
preventista soc.-patolog. jevů Mgr. Hedvika Habadová
1. tř. (1.A) Mgr. Eva Beranová
1. tř. (1.B) Mgr. Alena Procházková
2. tř. Tereza Jiráň
3. tř. Mgr. Marcela Ederová
4. tř. Mgr. Ladislava Košková
5. tř. Mgr. Zuzana Fenclová
6. tř. Mgr. Hedvika Habadová
7. tř. Ing. Jana Nopová
8. tř. Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová 
9. tř. Mgr. Petra Hrnčířová
bez třídnictví Mgr. Miloslava Kadeřábková
bez třídnictví Mgr. Lenka Marhanová
bez třídnictví Ing. Barbora Votoupalová
bez třídnictví Bc. Jan Šelepa
bez třídnictví Mgr. Pavla Havrlantová (rod. dov.)
bez třídnictví Mgr. Josef Šimůnek
bez třídnictví Mgr. Eliška Dostálová
bez třídnictví Bc. Alena Jägerová
asistent pedagoga (1.B) Eva Burianová
asistent pedagoga (2.A) Pavlína Horáková
asistent pedagoga (3.A) Lenka Misíková
asistent pedagoga (4.A) Monika Šimonková
asistent pedagoga (5.A) Monika Bruthansová
asistent pedagoga (6.A) Gabriela Táborská
asistent pedagoga (7.A) Dominika Donini
asistent pedagoga (8.A) Olga Lázóková, DiS.
asistent pedagoga (9.A) Lenka Jehlíková

 

 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce