Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
  • Škola má v 9 ročnících 9 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 230 žáků.
  • Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.

Provoz školy a organizace výuky

7:35 začátek vyučování
9:15 - 9:35 hlavní přestávka
11:15 konec dopoledního vyučování pro 1. stupeň
12:10 konec dopoledního vyučování pro 2. stupeň
13:55 konec odpoledního vyučování pro 1. stupeň
14:35 konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň
  • do volitelných předmětů spojujeme žáky z různých ročníků tak, aby i na naší malé škole měli možnost výběru alespoň ze čtyř variant
  • v odpoledních hodinách probíhá pouze výuka výchov a volitelných předmětů
  • škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
  • každá učebna je vybavena AV technikou
  • na škole je vyučován anglický a německý jazyk
  • ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal

Pedagogičtí pracovníci školy:

E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz

ředitel školy Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
vedoucí učitelka 1. st. Mgr. Eva Beranová
výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Fenclová
1. tř. Mgr. Eva Beranová
2. tř. Mgr. Marcela Ederová
3. tř. Mgr. Alena Procházková
4. tř. Mgr. Zuzana Fenclová
5. tř. Mgr. Ladislava Košková
6. tř. Ing. Jana Nopová
7. tř. Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová
8. tř. Mgr. Petra Hrnčířová
9. tř. Mgr. Lenka Marhanová
bez třídnictví Mgr. Miloslava Kadeřábková
bez třídnictví Mgr. Hedvika Habadová (rod. dov.)
bez třídnictví Ing. Barbora Votoupalová
bez třídnictví Bc. Jan Šelepa
bez třídnictví Mgr. Pavla Havrlantová (rod. dov.)
bez třídnictví Mgr. Lubomír Manďák
bez třídnictví Mgr. Eliška Dostálová
bez třídnictví Bc. Alena Jägerová
asistent pedagoga Olga Lázóková, DiS.
asistent pedagoga Gabriela Táborská
asistent pedagoga Monika Bruthansová
asistent pedagoga Dominika Donini
asistent pedagoga Lenka Jehlíková
asistent pedagoga Eva Burianová
asistent pedagoga Lenka Misíková

 

 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce