Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
  • Škola má v 9 ročnících 10 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 252 žáci.
  • Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.

Provoz školy a organizace výuky

6:15 začátek ranní družiny
7:15 otevření školy
7:35 začátek vyučování
9:15 - 9:35 hlavní přestávka
11:15 konec vyučování po 4. hod.
12:10 konec vyučování po 5. hod.
13:05 konec vyučování po 6. hod.
14:40 konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň
16:45 konec odpolední družiny
  • ŠVP odpovídá RVP 2021
  • škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
  • každá učebna je vybavena interaktivní technikou
  • na škole je vyučován anglický a německý jazyk s navýšeným počtem hodin
  • ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal

Pedagogičtí pracovníci školy:

E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz

ředitel školy Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
zástupkyně ředitele pro 1. st. Mgr. Eva Beranová
zástupkyně ředitele pro 2. st. Ing. Jana Nopová
výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Fenclová
preventista soc.-patolog. jevů Mgr. Hedvika Habadová
1. tř. Mgr. Zuzana Fenclová
2. tř. (2.A) Mgr. Eva Beranová
2. tř. (2.B) Mgr. Alena Procházková
3. tř.  Mgr. Hedvika Habadová
4. tř. Mgr. Marcela Ederová
5. tř. Mgr. Ladislava Košková
6. tř. Bc. Jan Šelepa
7. tř. Mgr. Petra Hrnčířová
8. tř. Ing. Jana Nopová
9. tř. Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová 
bez třídnictví Mgr. Miloslava Kadeřábková
bez třídnictví Mgr. Lenka Marhanová
bez třídnictví Ing. Barbora Votoupalová
bez třídnictví Viktorie Surmová
bez třídnictví Mgr. Pavla Havrlantová (rod. dov.)
bez třídnictví Mgr. Josef Šimůnek
bez třídnictví Mgr. Eliška Dostálová
bez třídnictví Bc. Alena Jägerová
asistent pedagoga (1.A) Renata Matalová
asistent pedagoga (2.A) Lenka Misíková
asistent pedagoga (3.A) Lenka Jehlíková
asistent pedagoga (4.A) Eva Burianová
asistent pedagoga (5.A) Monika Šimonková
asistent pedagoga (6.A) Monika Bruthansová
asistent pedagoga (7.A) Gabriela Táborská
asistent pedagoga (8.A) Dominika Donini
asistent pedagoga (9.A) Olga Lázóková, DiS.

 

 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce