Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Název projektu: Heroes of our Lives

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061200

Stručný obsah projektu:

Mezinárodní projekt ERASMUS + „Hrdinové našich životů“

V červnu 2019 naše škola získala potvrzení a tímto finanční grant Evropské unie pro předložený mezinárodní projekt Hrdinové našich životů.

Naše Masarykova ZŠ a MŠ Brodce se stala nejen autorem, ale zvláště hlavním koordinátorem celé projektové spolupráce.

Na úkolech projektu s námi budou spolupracovat studenti a učitelé z rozdílných partnerských škol: městečko Lubzsa v Polsku, Debrecen v Maďarsku, Rosendaal v Holandsku a předměstí Ankary v Turecku.

Úkoly projektu budou realizovány v období září 2019 až červen 2021.

Celý projekt se dělí na čtyři etapy:

- Hrdinové našich národních pohádek – výsledkem budou loutky, obrázky a popisy pohádkových postav, děti mohou i vybranou pohádku zahrát

- Hrdinové našich národních pověstí – zde vytvoříme leporela, popisy

- Hrdinové naší historie – zde si partneři představí významné osobnosti a jejich místo v národní historii, chceme děti vést k hrdosti na svou historii

- Hrdinové naší současnosti – i v současné době žáci mají své hrdiny, ať v oblasti sportu, umění, počítačových her

Všichni hrdinové mají žákům ukázat význam a místo těchto hrdinů v reálném životě dnešních dětí, vyzdvihnout jejich přínos pro rozvoj osobnosti i společnosti, vést je ke správnému pochopení životních hodnot.

Mezi jednotlivými etapami se budou konat mezinárodní setkání studentů a učitelů na jednotlivých partnerských školách, kde si partneři vymění jednotlivé produkty své práce, aby je mohli představit ve své škole ostatním žákům. Hlavním přínosem těchto setkání je poznání reálného každodenního života ve školách a hostitelských rodinách dané země, což by mělo vést k pochopení a vzájemné toleranci.

Pro veřejnost budou výsledky prezentovány na webových stránkách partnerských škol i na projektovém webu www.erasmusheroes.com, na který bude volný přístup po celou dobu trvání projektu.

Na školách budou vytvořeny informační propagační materiály pro návštěvníky škol, propagace bude i na regionální úrovni.

 


Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

 

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

 


 

Název projektu: Podpora vzdělávání a personální podpora pomocí šablon v Masarykově ZŠ a MŠ Brodce_II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011782

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce