Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání v Masarykově ZŠ a MŠ Brodce pomocí Šablon OPJAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005057

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora ve fomě školního asistenta v MŠ a ZŠ a školního psychologa, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků dalším vzděláváním, inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků v ŠD a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. 


Název projektu: KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Realizátor: SCHOLA EMPIRICA, z.s.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pilotní ověření přenositelnosti programu KiVa, který se zaměřuje na prevenci a intervenci v oblasti šikany u žáků ZŠ. V rámci projektu proběhne adaptace metodiky KiVa pro využití v ČR a bude realizována studie přenositelností programu KiVa v prostředí pilotních ZŠ, která je nezbytná pro implementaci programu KiVa v širším měřítku.

https://ceskarepublika.kivaprogram.net/

 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce