Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Název projektu: Heroes of our Lives

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA229-061200

Stručný obsah projektu:

Mezinárodní projekt ERASMUS + „Hrdinové našich životů“

V červnu 2019 naše škola získala potvrzení a tímto finanční grant Evropské unie pro předložený mezinárodní projekt Hrdinové našich životů.

Naše Masarykova ZŠ a MŠ Brodce se stala nejen autorem, ale zvláště hlavním koordinátorem celé projektové spolupráce.

Na úkolech projektu s námi budou spolupracovat studenti a učitelé z rozdílných partnerských škol: městečko Lubzsa v Polsku, Debrecen v Maďarsku, Rosendaal v Holandsku a předměstí Ankary v Turecku.

Úkoly projektu budou realizovány v období září 2019 až červen 2022.

Celý projekt se dělí na čtyři etapy:

- Hrdinové našich národních pohádek – výsledkem budou loutky, obrázky a popisy pohádkových postav, děti mohou i vybranou pohádku zahrát

- Hrdinové našich národních pověstí – zde vytvoříme leporela, popisy

- Hrdinové naší historie – zde si partneři představí významné osobnosti a jejich místo v národní historii, chceme děti vést k hrdosti na svou historii

- Hrdinové naší současnosti – i v současné době žáci mají své hrdiny, ať v oblasti sportu, umění, počítačových her

Všichni hrdinové mají žákům ukázat význam a místo těchto hrdinů v reálném životě dnešních dětí, vyzdvihnout jejich přínos pro rozvoj osobnosti i společnosti, vést je ke správnému pochopení životních hodnot.

Mezi jednotlivými etapami se budou konat mezinárodní setkání studentů a učitelů na jednotlivých partnerských školách, kde si partneři vymění jednotlivé produkty své práce, aby je mohli představit ve své škole ostatním žákům. Hlavním přínosem těchto setkání je poznání reálného každodenního života ve školách a hostitelských rodinách dané země, což by mělo vést k pochopení a vzájemné toleranci.

Pro veřejnost budou výsledky prezentovány na webových stránkách partnerských škol i na projektovém webu www.erasmusheroes.com, na který bude volný přístup po celou dobu trvání projektu.

Na školách budou vytvořeny informační propagační materiály pro návštěvníky škol, propagace bude i na regionální úrovni.


Název projektu: Podpora vzdělávání a personální podpora pomocí šablon v Masarykově ZŠ a MŠ Brodce_III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019463

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Název projektu: KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Realizátor: SCHOLA EMPIRICA, z.s.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pilotní ověření přenositelnosti programu KiVa, který se zaměřuje na prevenci a intervenci v oblasti šikany u žáků ZŠ. V rámci projektu proběhne adaptace metodiky KiVa pro využití v ČR a bude realizována studie přenositelností programu KiVa v prostředí pilotních ZŠ, která je nezbytná pro implementaci programu KiVa v širším měřítku.

https://ceskarepublika.kivaprogram.net/

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce