Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Zápis je prioritně určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Masarykovy základní školy a mateřské školy Brodce, příspěvková organizace, tj. Brodce, Horky nad Jizerou, Hrušov a Písková Lhota.

Níže jsou uvedeny výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023. Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou, rozhodnutí o nepřijetí  budou zaslána doporučeným dopisem.

Do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 bylo zapsáno 24 žáků, 4 dětem byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Anonymizované výsledky jsou vyvěšeny níže. Rozhodnutí o přijetí a povolení odkladu se nerozesílá. 

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce