Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Masarykovy základní školy a mateřské školy Brodce, příspěvková organizace, tj. Brodce, Horky nad Jizerou, Hrušov, Písková Lhota a Strašnov.

Termín zápisu do MŠ pro šk. rok 2022/2023 je 4. května 2022.

Všechny důležité informace budou vyvěšeny na stránkách školy a rodičům budou zaslány na e-maily uvedené v přihlášce.

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se přihlásilo 44 uchazečů. 38 dětí bylo přijato, třem dětem byl udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok a třem žádostem nebylo z důvodu kapacity vyhověno (výsledky zápisu - viz níže).  

Pro školní rok 2022/2023 počítáme s otevřením jedné třídy. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zápis osobní formou v termínech 20. a 21. dubna 2022. Předzápis proběhne elektronicky pomocí aplikace ZápisyOnline. 

Všechny důležité informace budou vyvěšeny na stránkách školy.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce