Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • Od 1. září 2022 je ve škole zřizeno Školní poradenské centrum.
  • V případě potřeby neváhejte kontaktovat jeho pracovníky (tel.: 326 312 233, e-mail ve formátu: prijmeni@zsbrodce.cz).
Výchovné a kariérní poradenství Mgr. Zuzana Fenclová
Preventista sociálně-patologických jevů  Mgr. Hedvika Habadová
Speciálně pedagogická péče Dominika Donini
Logopedie Jana Beránková, Dominika Donini, Olga Lázóková, DiS.
Školní psycholog  

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce