Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • Na škole pracují 3 oddělení školní družiny, která se starají celkem o 90 žáků z 1. až 4. ročníku.
  • Ranní provoz družiny začíná v 6.15 hod., odpolední provoz družiny končí v 16.45 hod.
  • Úplata za vzdělávání účastníků v ŠD je 200 Kč za kalendářní měsíc (splatná najednou vždy za pololetí - tj. 1 000 Kč).
vedoucí vychovatelka Jana Beránková - ŠD 1
ostatní vychovatelky Lenka Jehlíková - ŠD 2, Eva Burianová - ŠD 3
  • ŠD se soustředí hlavně na pobyt účastníků ŠD na dětském hřišti za školou nebo sokolském hřišti.
  • Dále účastníci chodí na vycházky do přírody, kde si ověřují a upevňují znalosti z výuky. V družině se pak věnují hlavně rozvíjení výtvarných, rukodělných a hudebních aktivit. Pracují s keramickou hmotou, papírem, přírodninami, které si samy na vycházkách nasbírají. Vyrábí i drobné dárky pro rodiče.
  • Velmi oblíbené jsou sportovní soutěže a soutěže v kreslení. Všechny aktivity rozvíjí nejen motoriku, ale i dovednost, přičemž se zlepšují vzájemné vztahy a spolupráce mezi žáky, kdy starší žáci pomáhají těm mladším.
  • Svými výrobky a výtvory děti již tradičně zdobí nejen třídu, ale i část školní budovy, což podporuje jejich estetické cítění.
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce