Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
 • V MŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu PLAVBA MOŘEM ŠŤASTNÉHO DĚTSTVÍ, na něj navazuje třídní vzdělávací program, který je rozpracován podrobněji ve třídách MŠ.
 • Naším cílem je, aby byly děti spokojeny, zdrávy, měly rády okolní svět a cítily se uvnitř sebe hezky.
 • Děti ve školce jsou rozděleny do 4 oddělení podle věku: nejmladší – Sluníčka, starší – Hvězdičky, předškolní a starší děti Berušky a předškolní děti a děti s odkladem školní docházky – Motýlci. Celkem k nám chodí 86 dětí z Brodců, Horek, Luštěnic, Hrušova a Pískové Lhoty.
 • Úplata za vzdělávání v MŠ je stanovena ve výši 500 Kč za kalendářní měsíc (+ stravné).

Provoz MŠ

06:30 – 08:00 příchod dětí, hry dle přání dětí, rozhovory s dětmi, jazykové chvilky, individuální péče, tvůrčí aktivity
08:00 – 08:30 společné přivítání v komun. kruhu, seznámení s programem dne, příprava na cvičení
08:30 - 08:45 zdravotní cvičení, pohybové hry
08:45 –09:00 hygiena a svačina
09:00 – 09:45 program pro děti ve skupinách i individuálně, prožitkové učení, smyslové hry
09:45 – 11:45 pobyt v přírodě, hry, poznávání okolí
11:45 – 12:30 hygiena, oběd, odchod dětí po obědě
12:30 – 13:30 hygiena, odpočinek
13:30 – 15:00 náhradní nespací aktivity, hry, individuální péče speciálně pedagogická, logopedická, hygiena, svačina a odchod dětí
15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti dětí
 • Rodiče jsou pravidelně informováni o dění u nás, o akcích (návštěva divadla, výletech, setkáních, oslavách) a vybízeni ke spolupráci při výběru výletů, dotváření plánů, nápadů k programu apod.
 • Od září do poloviny listopadu se účastníme se staršími dětmi plaveckého výcviku ve sportovním areálu v Jičíně.
 • Zájmové útvary
  • cvičení s hudbou 
  • logopedie
  • jóga
  • angličtina v pohybu

Pracovnice MŠ:

Ve školce pracuje osm kvalifikovaných učitelek a asistentka:

 • Jana Bahníková - zástupkyně ředitele pro MŠ
 • Šárka Kučerová
 • Hana Ševců
 • Jana Horáková
 • Miroslava Klacková
 • Helena Votoupalová
 • Jana Čížková
 • Kateřina Horáková
 • Jarmila Prokopová
 • Jana Peštová - asistentka
 • Školnice a uklízečka: Renáta Kamenská
 • Kuchařka: Petra Hrušková

Přijímací řízení

viz Školní řád MŠ

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce