Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce oznámil řediteli školy, že všech 52 zaměstnanců se bude v pondělí 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníku školství. Znamená to, že všechny součásti školy (ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ)  budou celý den zcela uzavřeny, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství je velmi vážná. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce znepokojující jsou rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky a učebnice žáků.
  3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, konec tandemové výuky).
  4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  5. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcovém vzdělávacím programu).
  6. Krácení fondu sociálních a kulturních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového připojištění, což povede k faktické ztrátě veškerých dosavadních pracovních bonusů pro zaměstnance škol s výjimkou příspěvku na důchod, který však bude zanedbatelný.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky aktivně účastnili.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace a děkujeme za vaše pochopení a podporu.

Zaměstnanci Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce