Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Žáci sedmé třídy v rámci Výchovy k občanství navštívili úřad městyse Brodce. Paní starostka je seznámila s fungováním obce, jejím financováním, službami pro občany, odpadovým hospodářstvím, historií obce a dalšími zajímavostmi. Děkujeme za pozvání!

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce