Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vzhledem k změnám v učitelském sboru a s ohledem na sjednocení s případnou střídavou prezenčně-distanční výukou se od pondělí 11. 1. 2021 mění platný rozvrh pro 3. až 9. ročník. 

Platné rozvrhy pro distanční výuku naleznete vlevo v záložce Dokumenty / Rozvrhy tříd při distanční výuce od 11. 1. 2021.

V rozvrzích jsou uvedené povinné online hodiny a hodiny s příznakem "KO" (konzultace), o jejichž dobrovolnosti vždy rozhoduje daný vyučující.

Obědy lze dále vyzvedávat osobně v jídelně za dodržení všech protiepidemických opatření v době od 10:45 do 11:15 hod. nebo ráno odevzdat jídlonosiče na rampu za jídelnou a tamtéž si je po 12. hod. vyzvednout. Konzumace jídla v jídelně je pro distančně vzdělávané žáky zakázána!

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce