Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Informace pro rodiče dětí z MOTÝLKŮ po rizikovém kontaktu se zaměstnancem školy pozitivně testovaným na covid-19 z 4. 1.:

Karanténa by měla být sedmidenní, tzn. do 11. 1. (včetně) a ukončena musí být negativním PCR testem absolvovaným mezi 9. 1. a 11. 1. Poté (tj. nejdříve ve středu 12. 1.) se děti mohou vrátit do školky. V případě, že dítě nebude otestováno PCR testem vůbec, musí zůstat v karanténě 14 dní. Karanténa se nevztahuje na očkované nebo na ty, kteří prokazatelně prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech. Karanténa se nevztahuje na rodiče.

Více informací v přiloženém souboru z KHS.

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/osetrovne (potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje)

Online formulář Žádosti o ošetřovné: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

 

Informace KHS
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce