Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Informace pro rodiče dětí z 5.A po rizikovém kontaktu se spolužákem pozitivně testovaným na covid-19 z 3. 1. a informovaných školou:

Karanténa by měla být sedmidenní, tzn. do 10. 1. (včetně) a ukončena musí být negativním PCR testem absolvovaným mezi 8. 1. a 10. 1. Poté (tj. nejdříve v úterý 11. 1.) se děti mohou vrátit do školy. V případě, že dítě nebude otestováno PCR testem vůbec, musí zůstat v karanténě 14 dní. Karanténa se nevztahuje na očkované nebo na ty, kteří prokazatelně prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech. Karanténa se nevztahuje na rodiče.

Všichni, kterých se karanténa týká, by měli být informováni formou sms od KHS, kde jsou uvedeny konkrétní pokyny ke karanténě a eŽádanka na PCR test.

Vzhledem k tomu, že do karantény nastoupí většina dětí ze třídy, tak pro děti v karanténě platí povinnost účastnit se distančně výuky v platfomě MS Teams, a to dle běžného rozvrhu (vyjma Tv, Vv, Hv a Pč) a s ohledem na aktuální personální možnosti školy. Ostatní děti ve škole se vzdělávají prezenčně.

Informace o ošetřovném a nároku na stravu:

V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola.

Pokud je jednotlivému dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování (OČR) rozhoduje lékař, případně KHS. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou.

Více o OČR: Covid ve školách – rekapitulace ošetřovné kvůli karanténě či zavřeném školském zařízení

Nárok na odběr dotovaného obědu mají žáci v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem (tj. např. ve chvíli, kdy je v karanténě více než polovina žáků dané třídy). Jídlonosiče odevzdávejte na označené místo na rampě školní jídelny u zadního vchodu a tamtéž si je vyzvednete (pro další informace kontaktujte paní Vernerovou).  V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce