Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. 9. v 8.00 hod. před hlavním vchodem budovy 2. stupně. 

Po odvedení pvňáčků do jejich tříd bude dle platných pokynů MŠMT (viz příloha) provedeno testování ATG testy.

Testováno bude na dvou stanovištích: pro 2., 6., 7. a 8. ročník je místo testování určeno v hlavním vchodu do budovy 2. stupně, pro 3., 4., 5. a 9. ročník je testovacím místem altán u vchodu do budovy 1. stupně. První ročníky budou testovány ve čtvrtek 2. 9.

Upozorňujeme na povinnost používat ochranu úst a nosu ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Pro žáky, kteří nebudou testováni platí povinnost používat roušku nebo respirátor i v učebnách. Testován nemusí být žák, který prokáže platným certifikátem, že je oočkován, nebo který se prokáže potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělal onemocnění CIVID-19, nebo který byl testován soukromě.

Rodičům prvňáčků bude umožněn vstup do budov za podmínky použití ochrany nosu a úst.

První den děti stráví ve škole zhruba jednu vyučovací hodinu, ve čtvrtek 2. 9. bude výuka 1. stupně končit v 11.15 hod., 2. stupně ve 12.10 hod. Od pátku 3. 9. bude výuka probíhat dle platného rozvrhu.

Upozorňujeme, že aktuálně zobrazený rozvrh hodin je orientační, může dojít ještě k drobným úpravám.

Pokyny MŠMT
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce