Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Od pondělí 3. 5. se ke vzdělávání žáků 1. stupně přidají i žáci 2. stupně!

Konkrétně v týdnu od 3. do 7. 5. budou ve škole žáci 6.A a 8.A, žáci 7.A a 9.A se budou vzdělávat distančně z domova. V týdnu od 10. do 14. 5. budou ve škole žáci 7.A a 9.A, žáci 6.A a 8.A se budou vzdělávat z domova. Takto nastavená týdenní rotace pak bude probíhat až do odvolání.

Vyučování bude probíhat dle aktuálně platných rozvrhů. Pro žáky účastnící se vzdělávání ve škole neplatí rozlišení na sudý nebo lichý týden - vždy budou mít všechny předměty, upřesněno bude ve škole!

V pondělí a ve čtvrtek proběhne před začátkem výuky testování. Testovací stanoviště: pro žáky 1. st. zůstávají tak, jak byla nastavena, pro žáky 2. stupně budou testovací stanoviště připravena u hlavního (předního) vstupu do budovy 2. stupně. Pro co nejmenší zdržení výuky je nutné, aby byli žáci ve škole nejpozději v 7.15 hod.

Upozorňujeme na možnost použití vlastních testů (např. ze slin). Test musí proběhnout ve škole a musí být doloženo, že je schválen MZDR.

Testovat se nemusí dítě, které absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné doložit např. lékařskou zprávou. Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Upozorňujeme na povinnost používat během celého pobytu ve škole ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, dostačující je zdravotnická rouška. 

Při hodinách TV jsou ve venkovních prostorech povoleny sportovní aktivity.

Obědy jsou všem, kteří by měli být ve škole, automaticky přihlášeny, pro odhlášení kontaktujte vedoucí šk. jídelny paní Vernerovou.

 

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce