Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Ve škole se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 3. a 5. ročníku.

Žáci 2. a 4. ročníku se budou vzdělávat distančně z domova, pro děti rodičů vybraných profesí je připraveno dohlídávání ve školní družině, kontaktujte vedení školy.

V pondělí a ve čtvrtek proběhne před začátkem výuky testování. Pro žáky 1. a 5. ročníku bude připravena k testování jídelna, žáci 3.A se budou testovat ve vestibulu budovy 2. stupně. U testů mohou asistovat rodiče.

Pro co nejmenší zdržení výuky je nutné, aby byli žáci ve škole nejpozději v 7.15 hod.

Upozorňujeme na možnost použití vlastních testů (např. ze slin). Test musí proběhnout ve škole a musí být doloženo, že je schválen MZDR.

Testovat se nemusí dítě, které absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné doložit např. lékařskou zprávou.

Dále se testování neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce