Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (viz níže), kterým se nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST žáků 1. a 2. ročníků základní školy. Předpokládaná platnost opatření je do 21. března 2021.

Žáci 1. a 2. ročníku od pondělí 1. března přechází na distanční výuku v platformě MS TEAMS, bližší informace o rozvrhu podají třídní učitelky.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Ohledně pravidel vyzvedávání kontaktujte vedoucí ŠJ paní Vernerovou (326 312 000, 606 647 108). Aktuálně jsou všechny děti odhlášeny z odběru stravy, při požadavku na pondělní oběd kontaktujte p. Vernerou na tel. čísle výše, objednávky na další dny provádějte přes www.strava.cz.

Informace k OŠETŘOVNÉMU: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení, bližší informace najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Usnesení vlády č. 200 ze dne 26. 2. 2021
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce