Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízením (resp. zákazům) vlády počítejte od pondělí 5. 10. s následujícími omezeními:

  1. Hodiny tělesné výchovy na 2. st. budou probíhat bez jakékoliv sportovní činnosti. V případě příznivého počasí bude Tv probíhat formou procházky, jinak mohou být hodiny naplněny libovolným obsahem (děti budou ve svých třídách s náhradním programem). Hodiny Tv na 1. st. budou bez omezení.
  2. Hodiny hudební výchovy ve všech třídách budou probíhat beze zpěvu.
  3. Stravování ve šk. jídelně bude probíhat ve speciálním režimu, kdy stoly musí být od sebe 1,5 m a nikdo nesmí čekat ve frontě, není-li místo u stolu. Tzn. budou vytvořena „hnízda“ a časový harmonogram, kdy budou třídy chodit na oběd.
  4. Zahájení kroužku „Kytara“ bude odloženo po dobu platnosti omezení zpěvu, kroužek „Keramika“ bude zahájen dle pokynů p. uč. Beranové, ostatní kluby a doučování budou probíhat beze změn.

Platnost omezení je v téhle chvíli na 14 dní… Děkujeme za pochopení!

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce