Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ otevřena od 11. 5. 2020 v celodenním provozu.

Z důvodu zajištění stravování jsou rodiče povinni přihlásit děti k docházce nejpozději do středy 6. 5. 2020 do 10.00 hod., informaci o přihlášení zasílejte na e-mail bahnikova@zsbrodce.cz, popřípadě na tel. 721 185 975.

Ke školní docházce budou přijaty pouze děti po doložení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, prohlášení naleznete níže v příloze.

Pro docházku do MŠ je nutno dodržet následující bezpečnostní pokyny: 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Dále je nutno dodržovat:

 •  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky .
 •  Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Při shromažďování osob před školou dodržujte pokyny zaměstnanců školy.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Při příchodu do budovy MŠ musí každý použít připravenou dezinfekci.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Rodiče jsou povinni předávat své děti osobně vyučující.
 • Všechny děti budou při příchodu podrobeny rannímu filtru včetně přeměření teploty.
 • Při projevu příznaků infekce a změny zdravotního stavu nebude dítě do MŠ přijato.
 • Při prvním příchodu do MŠ musí rodič předat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Každé dítě musí být vybaveno denně dvěma rouškami.
Čestné prohlášení
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce