Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Po úspěšném získání grantu Evropské unie se naše škola jako hlavní koordinátor mezinárodního projektu Hrdinové našich životů stala hostitelskou zemí pro první setkání partnerských škol.

V neděli 10. listopadu začali přijíždět první hosté z Polska, Holandska, potom přiletěla delegace z Turecka a jako poslední dorazili přátelé z Maďarska. Celkem naše škola v průběhu týdne od 10. do 15. listopadu hostila 16 učitelů a 21 studentů z partnerských škol.

Hosté se během setkání seznámili s historií i současností Mladé Boleslavi, při exkurzi poznali výrobu cukru v Dobrovici, prošli se krásným okolím naší vesnice a ve čtvrtek jsme „Královskou cestou“ poznali nejznámější památky Prahy od Prašné brány až na Pražský hrad.

 Mimo výlety se studenti naučili základní fráze češtiny, které předvedli při závěrečném slavnostním představení. Děti měly možnost navštívit i zapojit se do výuky na naší škole, neformálně se setkat a spolupracovat s našimi žáky bez dohledu učitelů při práci na dotazníku, který měl prověřit nejen jejich znalosti ale i zkušenosti při užívání angličtiny v každodenním životě.

Učitelé pracovali na dalších úkolech projektu, přesně určili další termíny příštích setkaní, založili společnou platformu e-Twinningu, kde se v budoucnu budou setkávat nejen učitelé, ale i studenti, aby si zde vyměňovali své zkušenosti, ukázali a porovnali výsledky své práce.

 Při závěrečném hodnocení všichni hosté vysoce ocenili přátelskou atmosféru jednání pod vedením paní učitelky Kroupové a Ferklové, perfektní přípravu a organizaci programu nejen pro učitele ale hlavně pro žáky (velké poděkování za dětský program p. učitelkám Kadeřábkové a Nopové). Studenti i učitelé velmi chválili milou ochotu a vstřícnost všech hostitelských rodin během tohoto setkání.

Děkujeme tímto všem hostitelským rodinám za jejich podporu a spolupráci.

Děkujeme také všem kuchařkám školní jídelny za uvařené dobroty a slavnostní večeře.

Děkujeme všem starostům a zastupitelům přiškolených obcí za jejich podporu.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce