Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Informace pro rodiče dětí ze 7.A po rizikovém kontaktu ze 7. 2. se spolužákem pozitivním na covid-19:

Karanténa by měla být pětidenní, tzn. do soboty 12. 2. (včetně) a nemusí být již ukončena negativním PCR testem. Pokud dítě nevykazuje známky nemoci, může se v pondělí 14. 2. vrátit do školy. V následujících pěti dnech po karanténě se doporučuje používat respirátor. Karanténa se nevztahuje na děti, které nebyly v pondělí 7. 2. ve škole anebo jsou v tzv. ochranné 30denní lhůtě po prodělání nemoci covid-19. Karanténa se nevztahuje na rodiče.

Všichni, kterých se karanténa týká, by měli být informováni formou sms od KHS, kde jsou uvedeny konkrétní pokyny ke karanténě.

Vzhledem k tomu, že do karantény nastoupí většina dětí ze třídy, tak pro děti v karanténě platí povinnost účastnit se distančně výuky v platformě MS Teams, a to dle běžného rozvrhu (vyjma Tv, Vv, Hv a Pč). Upozorňujeme, že v závislosti na personálních možnostech školy může být distanční výuka v některých hodinách realizována offline formou. Ostatní děti ve škole se vzdělávají prezenčně.

Nárok na odběr dotovaného obědu mají žáci v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem (tj. např. ve chvíli, kdy je v karanténě více než polovina žáků dané třídy). Jídlonosiče odevzdávejte na označené místo na rampě školní jídelny u zadního vchodu a tamtéž si je vyzvednete (pro další informace kontaktujte paní Vernerovou).  V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce