Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Informace pro rodiče dětí z 4.A po rizikovém kontaktu z 12. 1. se spolužákem pozititivním na covid-19:

Karanténa by měla být (podle nových pravidel) pětidenní, tzn. do 17. 1. (včetně) a nemusí být již ukončena negativním PCR testem. Pokud dítě nevykazuje známky nemoci, může se v úterý 18. 1. vrátit do školy. V následujících pěti dnech po karanténě se doporučuje používat respirátor. Karanténa se nevztahuje na rodiče.

Všichni, kterých se karanténa týká, by měli být informováni formou sms od KHS, kde jsou uvedeny konkrétní pokyny ke karanténě.

Vzhledem k tomu, že do karantény nastoupí většina dětí ze třídy, tak pro děti v karanténě platí povinnost účastnit se distančně výuky v platformě MS Teams, a to dle běžného rozvrhu (vyjma Tv, Vv, Hv a Pč) a s ohledem na aktuální personální možnosti školy. Ostatní děti ve škole se vzdělávají prezenčně.

Informace o ošetřovném a nároku na stravu:

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/osetrovne (potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje)

Online formulář Žádosti o ošetřovné: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Nárok na odběr dotovaného obědu mají žáci v době, kdy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem (tj. např. ve chvíli, kdy je v karanténě více než polovina žáků dané třídy). Jídlonosiče odevzdávejte na označené místo na rampě školní jídelny u zadního vchodu a tamtéž si je vyzvednete (pro další informace kontaktujte paní Vernerovou).  V ostatních případech platí, že nárok na dotovaný oběd mají strávníci pouze první den své nepřítomnosti.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce