Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronicky bez osobní přítomnosti dítěte ve škole!

Přihlášku lze vyplnit na odkazu:  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbrodce/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=503

Vygenerovanou přihlášku a kopii rodného listu dítěte je třeba doručit do školy některým z následujících způsobů:

  1. Přihlášku podepsat elektronickým podpisem a se skenem rodného listu dítěte poslat na e-mail  školy (skola@zsbrodce.cz).
  2. Přihlášku vytisknout, podepsat, oskenovat a se skenem rodného listu dítěte poslat do datové schránky školy (8bnfw83).
  3. Přihlášku vytisknout, podepsat a s kopií rodného listu dítěte poslat poštou na adresu školy (Masarykova ZŠ a MŠ Brodce, Rudé armády 300, 294 73 Brodce).
  4. Přihlášku vytisknout, podepsat a s kopií rodného listu dítěte odnést osobně do školy (každý den od 8.00 do 13.00 hod.).

V případě žádosti o odklad je třeba ještě přiložit:

  • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogické poradny) k odkladu povinné školní docházky.
  • Doporučení odborného lékaře (praktika) nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky.

Termín elektronického zápisu je od 1. - 15. dubna 2021. Podepsané žádosti lze fyzicky do školy doručit nejpozději do 20. dubna 2021.

Čas podání a doručení přihlášky není rozhodující, tj. přihláška podaná 1. 4. nebo 15. 4. má stejnou váhu. 

Zápis
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce