Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

V pondělí 12. 4. se do mateřské školy k prezenční výuce vrací předškoláci.

Ostatní děti pokračují v distanční výuce.

Pokyny pro návrat dětí do MŠ jsou:

Děti nemají povinnost nošení roušek ve třídách. Maximální počet dětí ve třídě je 15, děti ze třídy Motýlků budou po dobu těchto omezení pobývat ve třídě Hvězdiček (přízemí přes jídelnu), děti ze třídy Berušek zůstávají ve své třídě.

Mají ovšem povinnost testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Počítejte tedy s delším časem na předání dítěte v těchto dnech (15 – 20 minut). Testování bude prováděno takto: ráno si zazvoníte na příslušnou třídu (Motýlci na zvonek Hvězdiček, Berušky na zvonek Berušek), po vstupu do školky se odeberete do odběrových tříd a to: Motýlci do třídy Sluníček (přízemí vlevo) a Berušky do třídy Motýlků (1. patro vlevo), kde na nás bude čekat paní učitelka a s testováním vám pomůže. Jedná se o neinvazivní antigenní test tzv. samoodběrem výtěrem z kraje nosu. Po negativním výsledku testu své dítě v šatně převléknete a poté předáte do výukové třídy. V případě pozitivního testu jste povinni okamžitě opustit školku, nahlásit pozitivní výsledek dětskému lékaři a podstoupit PCR test.

V ostatních dnech se testy provádějí jen u dětí, které v pondělí nebo čtvrtek v MŠ nebyly.

Všechny děti mají od 12.4. přihlášeno stravování, pokud se rozhodnete, že za těchto podmínek vaše dítě do MŠ chodit nebude, informujte nás o tom a obědy si odhlaste u paní Vernerové do pátku 9.4. do 11 hodin.

Ostatním dětem bude nadále zasílána distanční výuka a to i předškolákům, kteří do MŠ nenastoupí.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce