Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

V pondělí 12. 4. se do školy vrací žáci 1. stupně, a to rotačně vždy po týdnu v následujícím schématu:

  • v týdnu od 12. 4. do 16. 4. budou ve škole třídy 2.A a 4.A, všechny ostatní třídy se budou vzdělávat distančně z domova;
  • v týdnu od 19. 4. do 23. 4. budou ve škole třídy 1.A, 3.A a 5.A, všechny ostatní třídy se budou vzdělávat distančně z domova;
  • v následujících týdnech se budou třídy pravidelně střídat.

Všichni žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky, mají povinnost v prostorách školy používat respirátor nebo alespoň chirurgickou roušku (látkové roušky nejsou povoleny) po celou dobu svého pobytu ve škole.

Všichni žáci, kteří se zúčastní prezenční výuky, mají povinnost otestovat se neinvazivními antigenními testy, a to vždy před zahájením výuky v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem z kraje nosu. Testy dodá škola. Testovacím místem je vstupní hala školní jídelny. Konkrétní instrukce budou podány na místě. Testu může být přítomen zákonný zástupce dítěte. Samotný test trvá cca 15-20 minut. Pro co nejmenší zdržení výuky je nutné, aby žáci byli ve škole nejpozději v 7.15 hod.

V případě pondělního pozitivního testu žák odchází domů a zákonný zástupce jej objedná na PCR  test. V případě čtvrtečního pozitivního testu (žák se zúčastnil prezenční výuky) odchází domů všichni žáci z dané skupiny a vyčkají výsledku PCR testu pozitivně testovaného.

Žák, který nebyl ve škole při pravidelném testování, se podrobí testu ihned po příchodu do školy.

Žákovi, který se nezúčastní testování a nesmí se tak zúčastnit prezenčního vzdělávání, škola eviduje absenci jako omluvenou a zajistí mu podporu vzdělávání formou předávání týdenních úkolů.

Ranní družina nebude zajišťována, odpolední družina bude plně k dispozici pro přihlášené žáky.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně za zvýšených hygienických standardů. Všichni žáci jsou automaticky přihlášeni na daný týden.

Na níže uvedeném odkazu získáte všechny informace k návratu dětí do škol od 12. 4. (manuály k návratu, informace a návody k testování, přehled všech mimořádných opatření vlády, …)

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce