Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Celá škola přechází do distanční formy vzdělávání. Žákům bude předána práce tak, aby mohli pracovat pokud možno samostatně a rodiče nebyli zbytečně zatěžováni. V případě dnešní nepřítomnosti žáků ve škole a nemožnosti tisku lze práci vyzvednout osobně (po předchozí dohodě s třídním učitelem). Po celou dobu budou pedagogičtí pracovníci k dispozici k on-line konzultacím.

Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná a práce žáků a jejich zapojení bude hodnoceno dle kritérií jednotlivých vyučujících.

V případě prodloužení distanční výuky i po 1. listopadu 2020 přejde škola na on-line výuku v jednotné platformě. Přístupové údaje a pokyny budou žákům zaslány v dostatečném předstihu.

Všichni žáci jsou hromadně odhlášeni z odběru stravy. V případě požadavku na odběr stravy (v době distanční výuky mají žáci nárok na školní jídlo), je třeba oběd objednat klasickou cestou přes strava.cz nebo telefonicky u paní Vernerové (tel. č. 606 647 108). Obědy si pak lze vyzvednout do vlastních nádob (jídlonosičů) ve školní jídelně každý den mezi 10.45 - 11.15 hod. V době podzimních prázdnin, tj. od 26. 10. do 30. 10, není nárok na školní stravu. 

Provoz MŠ není tímto opatřením omezen.

Usnesení vlády
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce