Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vzhledem k pokračujícímu zákazu osobní přítomnosti žáků při vyučování škola od pondělí 2. 11. přechází na kombinovanou distanční (on-line + off-line) výuku.

 • Účast na distanční výuce je ze zákona povinná!
 • Dle zákona a školního řádu (dále ŠŘ) mají rodiče povinnost omluvit absenci dítěte třídnímu učiteli nejpozději do 72 hodin. V případě neomluvené dlouhodobé neúčasti se postupuje dle ŠŘ (snížený stupeň chování, hlášení OSPOD, …).
 • Pro on-line výuku a sdílení podkladů je pro celou školu jednotně stanovena platforma Microsoft Teams (všem uživatelům byly zaslány přihlašovací údaje).
 • V případě nemožnosti pracovat v on-line režimu škola nabízí náhradní formu (off-line) výuky: ve škole bude připraveno místo, kde si lze vyzvednout připravené podklady a po vypracování je tam i odevzdat (pokud nestanoví vyučující jinak, tak každou středu mezi 10.00 - 11.00 hod.).
 • Jakékoliv nahrávání, sdílení a zveřejňování vysílaných relací je bez souhlasu vyučujícího zakázáno! Nahrané relace a materiály je možné použít pouze pro vlastní vzdělávací potřebu. V případě porušení tohoto zákazu bude postupováno dle ŠŘ.
 • Děti mají při distanční výuce nárok na dotovaný oběd. Ten si je třeba objednat přes strava.cz a vyzvednout v čase mezi 10.45 - 11.15 hod. při dodržení všech hygienických požadavků. Konzumace jídla v prostorách ŠJ je zakázána.

Další informace k rozvrhu 2. stupně:

 • Rozvrh pro distanční výuku bude zaslán třídními učitelkami a je k dispozici v Bakalářích.
 • Účast na červeně zvýrazněných hodinách je povinná!
 • Hodiny označené „(K)“ jsou primárně určené ke konzultacím s daným vyučujícím a k samostudiu, pokud vyučující nerozhodne jinak (lze je použít např. k povinné účasti na doučování, podpoře či přezkušování znalostí a dovedností, apod.).
 • Týden od 2. 11. je pro potřeby rozvrhu LICHÝ.
 • Pondělí 2. 11. bude hlavně využito pro kontrolu a navázání spojení.  
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce