Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • Od pondělí je povinná denní výuka pro žáky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku.
  • Žáci 6., 7. a 8. ročníku budou docházet do školy v tzv. rotačním režimu v týdenních cyklech.
  • Od 30. 11. do 4. 12. se bude prezenčně vzdělávat 7. A, od 7. 12. do 11. 12. budou ve škole 6. A a 8. A. Další střídání bude dle zavedeného vzorce.
  • Třídy ve škole se budou vzdělávat dle standardního rozvrhu. Pouze hodiny tělesné výchovy budou zkráceny na jednu hodinu. Ta bude probíhat formou procházky na čerstvém vzduchu, dovolí-li počasí.
  • Pro třídy, které se budou vzdělávat z domova, platí povinnost účasti na distančním vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat online v platformě MS Teams dle upraveného rozvrhu ve školních časech (viz příloha).
  • Při příchodu do školy děti vyčkají venku na určeném stanovišti, kde si je vyzvedne pedag. pracovník. Ranní družina nebude poskytována!
  • Na oběd budou děti chodit ve speciálním režimu tak, aby se eliminovalo potkávání různých skupin.
  • Děti při distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Ten si je třeba objednat přes strava.cz, do 8.00 hod. doručit vlastní jídlonosiče na zadní rampu jídelny a po 12.00 z rampy opět vyzvednout. Je zakázáno vstupovat do ŠJ, případně konzumovat stravu v prostorách ŠJ.
  • Dle nařízení vlády mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a to ve všech prostorách! Ochranný štít bez roušky není povolen. Doporučujeme děti vybavit dostatečným počtem roušek a sáčkem na jejich odkládání.
Rozvrh online hodin
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce