Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • V naší škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu: Od hraní k vědění 79-01-C/01.
  • Škola má v 9 ročnících 9 tříd, v tomto školním roce chodí do školy 205 žáků.
  • Každý stupeň má svou samostatnou budovu v rámci školního areálu - v něm je umístěna i mateřská škola a školní jídelna.

Provoz školy a organizace výuky

7:35 začátek vyučování
9:15 - 9:35 hlavní přestávka
11:15 konec dopoledního vyučování pro 1. stupeň
12:10 konec dopoledního vyučování pro 2. stupeň
13:55 konec odpoledního vyučování pro 1. stupeň
14:30 konec odpoledního vyučování pro 2. stupeň
  • do volitelných předmětů spojujeme žáky z různých ročníků tak, aby i na naší malé škole měli možnost výběru alespoň ze čtyř variant
  • v odpoledních hodinách probíhá pouze výuka výchov a volitelných předmětů
  • škola má dvě učebny PC s internetovým připojením
  • každá učebna je vybavena AV technikou
  • na škole je vyučován anglický a německý jazyk
  • ke škole patří i sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, cvičnou stěnou, hřištěm na volejbal, stoly na stolní tenis a hřištěm na streetball a fotbal

Pedagogičtí pracovníci školy:

E-mailový kontakt na všechny učitele je: prijmeni@zsbrodce.cz

ředitel školy Mgr. Josef Šimůnek
zástupce ředitele Mgr. Bc. Nenčo Jordanov
výchovní poradci Mgr. Miloslava Kadeřábková
Mgr. Zuzana Fenclová
1. tř. Mgr. Alena Procházková
2. tř. Mgr. Zuzana Fenclová
3. tř. Marcela Ederová
4. tř. Mgr. Eva Beranová
5. tř. Mgr. Ladislava Košková
6. tř. Mgr. Petra Ferklová
7. tř. Mgr. Lenka Marhanová
8. tř. Mgr. Veronika Suková
9. tř. Mgr. Miloslava Kadeřábková
bez třídnictví Mgr. Markéta Kadeřábková Ferklová
bez třídnictví Mgr. Hedvika Němečková
bez třídnictví Mgr. Pavla Kroupová
bez třídnictví Jan Šelepa
bez třídnictví Mgr. Zlata Sládková
bez třídnictví Mgr. Lubomír Manďák
asistent pedagoga Olga Lázóková, DiS.
asistent pedagoga Pavla Horáková
asistent pedagoga Monika Bruthansová
asistent pedagoga Dominika Donini
Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce